ارورلباسشویی بوش

E16  درب دستگاه باز است_ میکرو سوئیچ عمل نمیکند

E17  زمان آبگیری بیش از حد معمول_بسته بودن شیر آب_ خرابی اکوا

E18  مسدود است

E19  زمان گرم کردن آب بیش از اندازه_ ضعف _ خرابی

E20  _ NTC سنسور

E23  خرابی اکوا استاپ_ بسته بودن شیر آب

E25  سنسور کف _ AQUA SENSOR

E26  هیدروستات_ باید بین ۰٫۵ _ ۳٫۵ باشد

E27  هیدروستات_ گرفتگی شیلنگ هیدروستات

E28  خرابی سنسور کف _ شکستگی سنسور_FLOW SENSOR

E29  بسته بودن آب_ سنسور کف_ اکوا استاپ

E31  _ شبلنگ خروجی_ هیدروستات_ شیلنگ هیدروستات

E32  مشکل در بالانس کردن اضافه یا کم بودن البسه_ درموقع خشک کردن

E34  میکرو سوئیچ درب_ گیر کردن میکرو سوئیچ _ خرابی میکرو سوئیچ

E35  میکروسوئیچ_ درب نمیتواند بازشود_خرابی درب

E36  میکروسوئیچ_ و سوکت میکرو سوئیچ

E37  سنسور NTC  خرابی سنسور

E38  سنسور NTC خرابی سنسور

E47   

E48  کم بودن _ چک کردن موتو ر_ خرابی

E49  زیاد بودن ولتاژ

E50  موتورچک شود_ رله برد چک شود_ زمان چرخش ۳۰ ثانیه

E51  سوئیچ های قدرت_ درموتور_نقص IGBT

E57  اگر ولتاژ برق کمتر از ۲۰۰باشد_ درغیر اینصورت راه انداز برد

E58  سرعت چرخاندن پایین_D خطای سنسور

E60  سنسور کف_ سنسور جریان_ مقادیربیش از حد کم یا مقادیر بیش ازحد بالا

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵