ارورهای لباسشویی بوش ارور F 16

از آنجایی که نوع خطای تشخیص داده شده حدودی بوده و فعلا آنقدر دقیق نیست

برای رفع خطا لازم است تا چند بخش مربوط به خطا بررسی شود تا به ایراد اصلی رسید .

ارور F16 در چه مواقعی رخ می دهد و نحوه برطرف کردن آن به چه صورت است :

خطا زمانی رخ می دهد که بسته شدن در یا وضعیت آن توسط برد شناسایی نشده باشد .

  •  درب به خوبی بسته نشده .ارورهای لباسشویی بوش ارور F 16
  • قلاب در شکسته یا در جای خود قرار نگرفته است .
  • اتصالات قفل درب را چک کنید .
  • میکروسویچ درب خراب است .
  • برد الکترونیکی فرمان را تشخیص نمی دهد یا خراب است .
  • برد نیاز به برنامه ریزی مجدد دارد .

 

Door lock error

  • Door not detected closed
  • Check door is closed
  • Check door catch and latch
  • Check door lock wiring

 

سایر ارور های ماشین لباسشویی بوش :

ارور F1 – ارور F2 – ارور F3 – ارور F4 – ارور F5 – ارور F6 – ارور F7 –

 ارور F8 – ارور F9 – ارور F11 – ارور F12 – ارور F13 – ارور F14 – 

ارور F15 – ارور F16 – ارور F17 – ارور F18 – ارور F19 – ارور F20 – 

ارور F21 – ارور F22 – ارور F23 – ارور F24 – ارور F32 – ارور F34 –

 ارور F38 – ارور F64 – ارور F42 – ارور F44 – ارور F28

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط