ارور های لباسشویی پاکشوما

Rate this post

ارور های لباسشویی پاکشوما :

E10 آب بیش از زمان مورد نیلز جریان دارد

E11 مقدار آب در وضعیت های Pause / Error / Prewash / Start بیش از اندازه مجاز است

E12 پیشگیری از سرریز شدن آب

   مدار پمپ ایراد پیدا کرده است

E21 درب لباسشویی قفل نمیشود

E31 ایراد قفل درب

E33 خرابی سنسور سطح آب

E34 مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است

E35 مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است

E36 شکستگی المنت

E3C خرابی المنت

E3D نوسان برق نرمال نیست

E40   خطای ایپروم در تشخیص خطا

E41 خطای ایپروم در تشخیص خطا

E60   خرابی موتور

E61  

E 62 خطای غیر منتظره سرعت سنج

E63 سرعت موتور در ۳ دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است

 

 

ارور های لباسشویی پاکشوما

e10, E11, E12, , E21, E31, E33, E34, E35, E36, E3C, E3D, E40, E41, E60, E61, E62, E63,

ارور لباسشویی پاکشوما, ارور های لباسشویی پاکشوما,

تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما, ریست ارور لباسشویی پاکشوما,

, لباسشویی پاکشوما

 

ارورهای لباسشویی آبسال

C03, F01, F02, , f05, f06, f07, , f09, NTC,

آموزش تعمیر لباسشویی,

ارور لباسشویی آبسال, تعمیر لباسشویی آبسال,

خطای لباسشویی آبسال, راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی آبسال, رفع ارور لباسشویی

ریست کارخانه ای

پاک کردن خطاها

 

ارور های لباسشویی آریستون

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,,,F10,,,F13,F14,F15

,F16,F17,,,F20,ARISTON HOTPOINT,

آریستون

راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی

آموزش تعمیر لباسشویی آریستون

لباسشویی آریستون

خطای لباسشویی,ارور لباسشویی

برطرف کردن خطا,برطرف کردن ارور

نحوه تعمیر لباسشویی,تعمیرگاه لباسشویی

نمایندگی لباسشویی آریستون

ارور های لباسشویی پاکشوما

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

22676638