ارور کد و خطاهای لباسشویی بوش

E16                             درب دستگاه باز است_ میکرو سوئیچ عمل نمیکند

E17                             زمان آبگیری بیش از حد معمول_بسته بودن شیر آب_ خرابی اکوا

E18                            پمپ تخلیه مسدود است

E19                            زمان گرم کردن آب بیش از اندازه_ ضعف ولتاژ_ خرابی المنت

E20                            المنت_ NTC سنسور

E23                             خرابی اکوا استاپ_ بسته بودن شیر آب

E25                             سنسور کف دیگ_ AQUA SENSOR

E26                             هیدروستات_ ولتاژ باید بین ۰٫۵ _ ۳٫۵ باشد

E27                             هیدروستات_ گرفتگی شیلنگ هیدروستات

E28                             خرابی سنسور کف دیگ_ شکستگی سنسور_FLOW SENSOR س

E29                             بسته بودن آب_ سنسور کف_ اکوا استاپ

E31                             پمپ تخلیه_ شبلنگ خروجی_ هیدروستات_ شیلنگ هیدروستات

E32                              ایراد اضافه یا کم بودن البسه_  درموقع خشک کردن

E34                              میکرو سوئیچ درب_ گرفتگی میکرو سوئیچ_ خرابی میکرو سوئیچ

E35                              میکروسوئیچ_ قفل درب نمیتواند بازشود_خرابی قفل درب

E36                              میکروسوئیچ_ سیم کشی و سوکت میکرو سوئیچ

E37                               شکستگی سنسورNTC_ NTC خرابی سنسور

E38                               شکستگی سنسورNTC_ NTC خرابی سنسور

e4                                  کابل_ برد اصلی _ NTC خرابی سنسور

E47                                خرابی سنسور دما_ چک کردن موتور

E48                                کم بودن ولتاژ _ چک کردن موتور_ خرابی موتور

E49                                زیاد بودن ولتاژ

E50                               موتورچک شود_ رله برد چک شود_ زمان چرخش موتور۳۰ ثانیه

E51                               سوئیچ های قدرت_ درموتور_نقص IGBT

E52

E57                                اگر ولتاژ برق کمتر از ۲۰۰باشد_ درغیر اینصورت راه انداز برد

E58                                سرعت چرخاندن پایین_D خطای سنسور ۳

E59                               بررسی سیم کشی_ بررسی موقعیت از مگنت_ D برد_ ۳

E60                                سنسور کف_ سنسور جریان_ مقادیربیش از حد کم یا مقادیر بیش ازحد بالا

E61                               حالت عادی_ بررسی مدار سیم_ قفل درب_

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط