ارور cl ماشین لباسشویی ال جی

پیغام cl در لباسشویی های ال جی مربوط به فعال شدن قفل کودک است .

قفل کودک در لباسشویی برای ایمنی از دستکاری کودکان در نظر گرفته شده است .

معمولا در مدل های مختلف شکل صورتک برای نشان دادن دکمه های قفل کودک استفاده شده است .

و باید دو دکمه را با هم چند لحظه نگه دارید تا قفل کودک فعال یا غیر فعال شود .

 

خطاهای ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور ماشین لباسشویی ال جی

ارور ue ماشین لباسشویی ال جی

ریست ماشین لباسشویی ال جی

ارور در لباسشویی ال جی

خطای ۴e در ماشین لباسشویی

خطای se در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای sud در ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور cl ماشین لباسشویی ال جی

خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

راهنمای فارسی ماشین لباسشویی ال جی

ریست ماشین لباسشویی ال جی

ارور se لباسشویی ال جی

ارور در لباسشویی ال جی

مشکلات ماشین لباسشویی ال جی

صدای ماشین لباسشویی ال جی

ارور cl ماشین لباسشویی ال جی

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط