ارور F16 در ماشین لباسشویی بوش


ارور های ماشین لباسشویی های سری Loogixx WAS

خطا مربوط به مکانیزم قفل شدن درب لباسشویی باشد .

در لباسشویی های بوش در به کمک میکروسویچ پله ای باز و بسته می شود .

با هر پالس در باز و با پالس بعدی بسته می شود .

در صورتیکه با ارسال پالس وضعیت در تغییر نکند این خطا ظاهر خواهد شد .

 

برای رفع اشکال موارد زیر را به ترتیب پک فرمایید :

۱ – در به درستی بسته شده باشد .

۲ – قلاب در سالم باشد .

۳ – اتصالات مربوط به میکروسویچ درب را کنترل کنید .

۴ – بخش راه انداز میکروسویچ روی برد .

 

خطاهای ماشین لباسشویی بوش – سایر خطاهای لباسشویی بوش – خطاهای لباسشویی بوش

ارور خطا در مدلهای :
بوش WAS 28840TR
بوش WAS 24461TR
بوش WAS 24462BY
بوش WAS 24468ME
بوش WAS 28448 ME‎
بوش WAS 2874 W
بوش WAS 28740
بوش WAS 28764TR
بوش WAS 28792
بوش WAS 287X1EU
بوش WAS 32443 ME
بوش WAS 32493 ME
بوش WAS 32742
بوش WAS 32743ME
بوش WAS 32794ME
بوش WAS 327X0 ME
بوش WAS 32890EU
بوش WAS24444ME
بوش WAS24763TR
بوش WAS28444ME
بوش WAS32798 ME

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

22676638