ارور f4e0 در فر آریستون

:

در چه صورت خطای f4e0 در فر های آریستون نمایش داده می شود .

این خطا مربوط به خرابی ایپرام برد اصلی بوده و باید ضمن تعویض دوباره پروگرم شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برد فر توکار آریستون :

ارور f4e0 در فر آریستون

 

۲۴C04 مربوط به فر آریستون مدل  ایتالیا

تعمیر فر برقی آریستون

تعمیرگاه مجاز آریستون

فر توکار آریستون

قطعات فر توکار

مطالب تصادفی