تعمیر ماشین لباسشویی دوو خطای OE

تعمیر خطای OE

– رفع اشکال – تست قطعات

رفع ایراد OE و علت بروز آن

خطای OE در لباسشویی دوو مربوط یه سیستم تخلیه آب بوده و اگر به هر دلیلی آب به درستی تخلیه نشود برد این خطا را نشان می دهد .

در این حالت برنامه به صورت ناقص پایان یافته و با روشن خاموش شدن ریست می شود .تعمیر

برای رفع این اشکال موارد زیر را بررسی نمایید :

  • راه آب یا فاضلاب گرفته است .
  • شیلنگ خروجی آب چک شود .
  • پمپ تخلیه نشتی آب داخلی دارد .
  • پمپ تخلیه خراب شده .
  • اتصالات پمپ را چک کنید .
  • هیدروستات و اتصالات آن را بررسی کنید .
  • برد معیوب است .

تعمیر

راهنمای بررسی ساده

 

راه حل علت مشکل
کابل برق را محکم کنید. کابل برق شل است یا به برق نیست. برنامه آغاز نمی شود.
وقتی برق وصل شود ماشین برنامه انتخاب شده را از سر می گیرد. قطع برق
بررسی کنید البسه لای در گیر نکرده باشد. در را ببندید.(صدای کلیک را بشنوید.) در ماشین بسته نشده است.
برق مورد نظرتان را انتخاب کنید. برنامه انتخاب نشده است.
دکمه شروع/توقف را بزنید. دکمه شروع/توقف زده نشده است.
شیر آب باز را باز کنید. شیر آب باز نشده است. آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود.

 

لوله ورودی را صاف کنید. لوله ورودی پیچ خورده یا خم شده است.
فیلتر لوله ورودی آب را تمیز کنید. فیلتر لوله ورودی آب مسدود شده است.
لوله تخلیه  را صاف کنید. لوله تخلیه پیچ خورده یا خم شده است. ماشین لباسشویی آب را تخلیه نمی کند.

 

فیلتر پمپ را تمیز کنید. فیلتر پمپ مسدود شده است.
البسه اضافه کنید تا تعادل برقرار شود. بعد چرخه چرخش را مجددا تکرار کنید. مقدار البسه خیلی کم است. ماشین لباسشویی      نمی چرخد.

 

البسه اضافی را خارج کنید. بعد چرخه چرخش را مجددا تکرار کنید.اگر لباس های سنگین مثل حوله در ماشین باشد ممکن است چرخه چرخش اجرا نشود یا حذف شود. مقدار البسه بیش از حد مجاز است.
لوله تخلیه نباید یک متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.(باید پایین تر باشد.) لوله تخلیه یک متر بالاتر از سطح قرار دارد. نتیجه چرخش رضایت بخش نیست.
چرخه چرخش را تکرار کنید.تعمیر مواد شوینده بیش از حد به کار رفته یا از مواد مناسب استفاده نشده است. از قفسه مواد شوینده

کف بیرون می آید.

چفت های ترانزیت را باز کنید. چفت ترانزیت باز نشده است. صدا و لرزش شدید
ماشین را روی سطح هموار نصب کنید. ماشین روی سطح هموار قرار ندارد.
با استفاده از پایه های تنظیم ماشین را تراز کنید. ماشین تراز نشده است.

 

 

تعمیر

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط