دفترچه راهنمای فارسی F99000P

ترجمه کامل دفترچه انگلیسی این محصول به فارسی

 

99000-mp-2

 

 

دفترچه راهنمای فارسی F99000mP 

دفترچه راهنمای فارسی F99000

از شما به جهت انتخاب یکی از با کیفیت ترین محصولات مان، تشکر می کنیم.

به منظور اطمینان از عملکرد معمول و بهینه دستگاه خودتان ، لطفا این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید. این کتابچه راهنما، برای شما این امکان را فراهم می کند تا همه فرآیند ها را به طور کامل و دقیق اجرا کنید. به منظور رجوع به این دستورالعمل در هر زمان، آن را در یک مکان ایمن نگهداری کنید و آن را نیز به صاحب بعدی دستگاه تحویل دهید.

آرزو می کنیم که شما بیشترین لذت را از دستگاه جدید خودتان ببرید.

علائم زیر در این کتابچه استفاده می شود:

اطلاعات مهم در خصوص ایمنی شخصی شما و اطلاعاتی پیرامون چگونگی اجتناب از آسیب به دستگاه

نکات و اطلاعات عمومی

اطلاعات محیطی

محتویات

کتابچه راهنما

اطلاعات ایمنی

ایمنی کودکان و اشخاص آسیب پذیر

ایمنی عمومی

استفاده

مراقبت و تمیز کردن

نصب

پیشگیری از یخ زدگی

اتصالات آب

اتصالات الکتریکی

لامپ داخلی

مرکز خدمات

نحوه اوراق دستگاه

توضیحات محصول

صفحه کنترل

دکمه های مرورگر

دکمه گزینه (OPTION)

دکمه لغو

دکمه تایید/ شروع

منوی گزینه

نمایشگر

استفاده از دستگاه

روشن کردن برای اولین بار- تنظیم زبان نمایشگر

تنظیم نرم کننده آب

تنظیم دستی

تنظیم الکترونیکی

استفاده از نمک ماشین ظرف شویی

استفاده از مواد پاک کننده و کمک شستشو

استفاده از مواد پاک کننده

استفاده از مواد کمک شستشو

تنظیم دوز مواد کمک شستشو

عملگر MULTITAB

بارگذاری ظروف و کارد و چنگال

راهنمایی ها و نکات

برنامه های شستشو

مقادیر مصرف

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو

متوقف کردن یک برنامه شستشو

چگونگی لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع

پایان برنامه شستشو

خاموش کردن خودکار

خارج کردن ظروف

نگهداری و تمیز کردن

خارج کردن و تمیز کردن فیلتر ها

تمیز کردن بازوهای پاشنده

تمیز کردن سطوح خارجی

عیب یابی

عدم رضایت بخش بودن نتایج شستشو و نتایج خشک کردن                          ۳۱

چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو

داده های فنی

نگرانی های محیطی

دستورالعمل های نصب                                                ۳۳

نصب                                                      ۳۳

نصب زیر یک ظرف شویی                                              ۳۳

چگونگی برداشتن میز کار بالایی دستگاه                                       ۳۳

تنظیم سطح تراز دستگاه                                                ۳۴

اتصالات تخلیه آب                                                  ۳۴

کتابچه راهنما

اطلاعات ایمنی

پیش از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید:

 • به منظور ایمنی شخصی خود و دارایی اتان
 • به منظور احترام به محیط زیست
 • به منظور عمل کردن صحیح دستگاه

همواره این دستورالعمل ها را به همراه دستگاه نگهداری کنید، حتی در صورتی که شما نقل مکان کردید یا آن را فروختید. تولید کننده، مسئول آسیب ناشی از نصب و استفاده نادرست از دستگاه نمیباشد.

******************************************************

ایمنی کودکان و اشخاص آسیب پذیر

 • به اشخاص (شامل کودکان) با ناتوانی های جسمانی، ناتوانی های مغزی یا کمبود تجربه و دانش اجازه ندهید از دستگاه استفاده کنند. آنها باید توسط شخصی که مسئول امنیت آنها می باشد برای کار با دستگاه نظارت یا راهنمایی شوند.
 • بسته بندی ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. خطر خفگی یا آسیب جسمانی وجود دارد.
 • پاک کننده ها را در یک محل امن نگهداری کنید. به کودکان اجازه ندهید که پاک کننده ها را لمس کنند.
 • کودکان و حیوانات کوچک را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه نگه دارید.
 • مشخصات این دستگاه را تغییر ندهید. خطر آسیب و صدمه به دستگاه وجود دارد.
 • از دستورالعمل های ایمنی سازنده پاک کننده ماشین ظرف شویی پیروی کنید تا از سوزش چشم ها، دهان و گلو ممانعت به عمل آورید.
 • آب حاصل از دستگاه را به هیچ وجه ننوشید. بقایای پاک کننده می تواند در دستگاه شما باقی مانده باشد.
 • همیشه درب را بعد از بارگذاری یا تخلیه دستگاه، به منظور ممانعت از آسیب و به منظور ممانعت از افتادن شخصی بر روی یک درب باز، ببندید.
 • از نشستن یا ایستادن بر روی یک درب باز اجتناب کنید.

******************************************************

ایمنی عمومی

******************************************************

استفاده

 • این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است. از دستگاه برای مصارف صنعتی یا تجاری یا دیگر موارد مصرف، استفاده نکنید.
 • . از دستگاه برای مصارفی بجز آنچه برای آن ساخته شده است استفاده نکنید. با این کار از آسیب جسمانی به اشخاص یا صدمه به اموال ممانعت می کنید.
 • از دستگاه تنها به منظور تمیز کردن وسایل آشپزخانه خانگی که قابل استفاده در ماشین های ظرف شویی می باشد استفاده کنید.
 • به هیچ وجه محصولات قابل اشتعال یا اجسام آغشته با محصولات قابل اشتعال را درون، نزدیک یا بر روی دستگاه قرار ندهید. خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.
 • چاقو ها و همه اجسام نوک تیز را در سبد کار و چنگال به صورتی که نوک آنها به سمت پایین باشد قرار دهید. در غیر این صورت، در یک وضعیت افقی در سبد بالایی یا در سبد چاقوها قرار دهید. (همه مدل ها دارای سبد چاقو نیستند).
 • تنها از محصولات تعیین شده برای ماشین ظرف شویی استفاده کنید (پاک کننده، نمک، اسید شستشو).
 • انواعی از نمک که برای ماشین های ظرف شویی تعیین نگردیده اند می توانند منجر به آسیب به نرم کننده آب شوند.
 • قبل از شروع یک برنامه شستشو، دستگاه را با نمک پر کنید. دانه های نمک و آب نمک دار میتوانند منجر به ایجاد یک سوراخ در کف دستگاه شوند.
 • توزیع کننده مواد کمک شستشو را با دیگر محصولات بجز مواد کمک شستشو (برای مثال، عامل تمیز کننده ماشین ظرف شویی و مایع پاک کننده) پر نکنید. این امر می تواند منجر به آسیب به دستگاه گردد.
 • اطمینان حاصل کنید که بازو های پاشنده قبل از شروع برنامه شستشو می تواند به آسانی حرکت کند.
 • اگر شما درب را در هنگامی که دستگاه در حال کار است، باز کنید بخار گرم می تواند خارج شود. خطر سوختگی برای پوست شما وجود دارد.
 • ظرف ها را از دستگاه، قبل از پایان برنامه شستشو خارج نسازید.

******************************************************

مراقبت و تمیز کردن

 • قبل از تعمیر و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه اصلی را از پریز اصلی جدا کنید.
 • از محصولات قابل اشتعال یا محصولاتی که می توانند منجر به خوردگی شوند استفاده نکنید.
 • از دستگاه بدون فیلتر استفاده نکنید. اطینان حاصل کنید که نصب فیلتر ها به صورت درست انجام می شود. نصب ناصحیح دستگاه می تواند منجر به نتایج ناخوشایند شستشو و آسیب به دستگاه گردد.
 • از آب یا بخار پاشیده شده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. خطر برق گرفتگی و آسیب به دستگاه وجود دارد.

******************************************************

نصب

 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه هیچ آسیبی را در هنگام حمل و نقل متحمل نشده است. یک دستگاه آسیب دیده را به برق متصل نکنید. در صورت نیاز، با فروشنده تماس بگیرید.
 • بسته بندی ها را قبل از اولین استفاده بردارید.
 • تنها یک شخص صلاحیت دار باید عملیات نصب الکتریکی و لوله کشی، تنظیمات و نگهداری دستگاه را انجام دهد. این کار به منظور اجتناب از خطراتی نظیر آسیب ساختاری یا صدمه جسمانی می باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه از پریز اصلی برق در طی نصب جدا باشد.
 • درون کناره های دستگاه سوراخ ایجاد نکنید تا از آسیب به اجزاء هیدرولیکی و الکتریکی دستگاه ممانعت به عمل آورید.

******************************************************

پیشگیری از یخ زدگی

 • دستگاه را در جایی که دما زیر ۰°C می باشد نصب نکنید.
 • تولید کننده مسئول آسیب ناشی از یخ زدگی نمی باشد.

******************************************************

اتصالات آب

 • از لوله های جدید برای اتصال دستگاه به منبع آب استفاده کنید. از لوله های قدیمی استفاده نکنید.
 • دستگاه را به لوله های جدید یا لوله هایی که برای یک زمان طولانی استفاده نشده اند متصل نکنید. اجازه دهید که آب برای چند دقیقه جریان یابد، سپس لوله ورودی را متصل کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که لوله های آب در هنگام نصب دستگاه فشرده نشده یا آسیب ندیده باشند.
 • اطمینان حاصل کنید که اتصالات آب محکم می باشند تا از نشت آب ممانعت به عمل آورید.
 • اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که لوله ها نشتی آب ندارند.
 • لوله ورودی آب دوجداره و دارای یک کابل داخلی اصلی و یک شیر اطمینان می باشد. لوله ورودی آب تنها هنگامی که آب جریان می یابد تحت فشار است. اگر نشتی در لوله ورودی آب وجود داشته باشد، شیر اطمینان، آب را قطع می کند.

هنگامی که شما لوله ورودی آب را متصل می کنید دقت کنید که :

      لوله ورودی آب یا شیر اطمینان را در آب قرار ندهید.

      در صورت آسیب به لوله ورودی آب یا شیر اطمینان، بلافاصله دوشاخه را از پریز اصلی قطع کنید.

      با مرکز خدمات برای تعویض لوله ورودی آب با شیر اطمینان تماس بگیرید.

هشدار!

ولتاژ خطرناک

******************************************************

اتصالات الکتریکی

 • دستگاه باید ارت شده باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که داده های الکتریکی بر روی صفحه مشخصات با منبع برق خانگی شما همخوانی دارد.
 • همیشه از یک پریز ضدشوک که به طور صحیحی نصب شده است استفاده کنید.
 • از کابل ها ، اتصالات و پریزهای چند راهه استفاده نکنید. خطر آتش سوزی وجود دارد.
 • کابل اصلی را تغییر ندهید یا تعویض نکنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه اصلی و کابل پشت دستگاه خم نشده یا آسیب ندیده است.
 • اطمینان حاصل کنید که دوشاخه اصلی بعد از نصب قابل دسترس است.
 • برای قطع کردن دستگاه از برق، کابل اصلی را نکشید. همیشه دوشاخه اصلی را بکشید.
 • دستگاه با یک دوشاخه اصلی ۱۳ آمپر که به آن متصل شده است تجهیز شده است. اگر لازم است که فیوز دوشاخه اصلی را تغییر دهید، از یک فیوز ۱۳ آمپر تایید شده ASTA (BS 1362) استفاده کنید.

لامپ داخلی

این دستگاه دارای یک لامپ می باشد که هنگامی که شما درب را باز می کنید روشن می شود و با بستن درب خاموش می شود.

هشدار!

تابش مرئی LED، به طور مستقیم به درون پرتو نور نگاه نکنید.

لامپ LED از کلاس ۲ در تطابق با استاندارد های IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001 می باشد.

طول موج تابش: ۴۵۰ نانو متر

ماکزیمم انرژی ساتع شده : ۵۴۸ میکرو وات

هشدار!

به منظور تعویض لامپ داخلی، با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید.

دوشاخه را از پریز، قبل از تعویض لامپ داخلی خارج سازید.

******************************************************

مرکز خدمات

 • تنها یک تعمیرکار مجاز می تواند دستگاه را تعمیر کند و یا بر روی آن کار کند. با مرکز خدمات خود تماس بگیرید.
 • تنها از قطعات یکی اصلی استفاده کنید.

******************************************************

نحوه اوراق دستگاه

 • به منظور اجتناب از خطر صدمه یا آسیب جسمانی :

      دوشاخه اصلی را از پریز جدا کنید.

      کابل اصلی را ببرید و آن را کنار بگذارید.

      دستگیره درب را جدا کنید. این امر از گیر افتادن کودکان و حیوانات کوچک درون دستگاه ممانعت به عمل می آورد چرا که خطر خفگی وجود دارد.

هشدار!

پاک کننده های ماشین ظرف شویی خطرناک هستند و می توانند منجر به خوردگی شوند!

 • اگر حادثه ای با این مواد پاک کننده اتفاق افتاد، بلافاصله با مرکز سموم محل خود و یک دکتر تماس بگیرید.
 • اگر پاک کننده وارد دهان گردید، بلافاصله با مرکز سموم محل خود و یک دکتر تماس بگیرید.
 • اگر پاک کننده وارد چشم ها گردید، بلافاصله با یک دکتر تماس بگیرید و چشمها را با آب مرطوب کنید.
 • مواد پاک کننده ماشین ظرف شویی را در یک محل امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 • به هیچ وجه درب دستگاه را هنگامی که ماده پاک کننده در توزیع گر پاک کننده قرار دارد باز نگه ندارید.
 • توزیع گر پاک کننده را تنها هنگامی که می خواهید یک برنامه شستشو را آغاز کنید پر کنید.

******************************************************

توضیحات محصول

 

۱-سبد بالایی

۲-صفحه مدرج سختی آب

۳-محفظه نمک

۴-توزیع گر پاک کننده

۵-توزیع گر مواد کمک شستشو

۶-صفحه مشخصات

۷-فیلتر ها

۸-بازوی پاشنده پایینی

۹-بازوی پاشنده بالایی

۱۰-                       بازوی پاشنده فوقانی

۱۱-                       میز کار

 

صفحه کنترل

۱-دکمه روشن/ خاموش

۲-دکمه های مرورگر

۳-دکمه گزینه (OPTION)

۴-دکمه لغو

۵-دکمه تایید/ شروع

۶-نمایشگر

پیام های روی نمایشگر و سیگنال های صوتی به شما کمک می کنند تا راحت تر با دستگاه کار کنید.

******************************************************

دکمه های مرورگر

با کمک این دکمه ها شما می توانید:

 • یک برنامه شستشو را در منوی برنامه شستشو انتخاب کنید.
 • گزینه ها را در منوی گزینه ها انتخاب کنید.

******************************************************

دکمه گزینه (OPTION)

از این دکمه برای انتخاب گزینه ها استفاده کنید.

به منظور انتخاب یک گزینه:

۱-دستگاه را روشن کنید.

۲-دکمه OPTION را فشار دهید: نمایشگر منوی گزینه های موجود را نشان میدهد.

۳-یکی از دکمه های مرورگر را برای مرور منو و انتخاب گزینه مورد نیاز فشار دهید.

۴-دکمه تایید/ شروع را برای تایید یا رفتن به منوهای فرعی فشار دهید.

۵-یکی از دکمه های مرورگر را برای انتخاب تنظیمات در منوی فرعی فشار دهید.

۶-دکمه تایید/ شروع را برای تایید فشار دهید.

۷-دکمه لغو را برای خارج شدن از منو فشاردهید.

******************************************************

دکمه لغو

از این دکمه برای موارد زیر استفاده کنید:

 • برای لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع. به منوی “انتخاب و شروع یک برنامه شستشو ” رجوع کنید.
 • برای خروج از منوی گزینه

******************************************************

دکمه تایید/ شروع

با کمک این دکمه شما می توانید:

 • یک گزینه را تایید یا ذخیره نمایید.
 • یک برنامه شستشو را شروع کنیم.

******************************************************

منوی گزینه

منو

منوی فرعی

تشریح گزینه ها

شروع تاخیر

(DELAY START)

با کمک این عملگر شما می توانید شروع برنامه شستشو را، ۱ تا ۲۴ ساعت، به تاخیر اندازید.

شمارش معکوس تاخیر شروع دارای گام های ۱ ساعته می باشد.

(۲۴، ۲۳، ۲۲، …)

EXTRA HEYGIENE

روشن

خاموش

این عملگر hygiene بیشتری را برای ظرف ها و لیوان ها، اختصاص میدهد. در طی شستشوی آخر، دما تا ۶۸ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و بالای ۶۵ درجه، برای ۱۰ تا ۱۴ دقیقه، باقی می ماند.

MULTITAB

روشن

خاموش

عملگر multitab برای تبلت های پاک کننده ترکیبی می باشد.

به “عملگر multitab” رجوع کنید.

تنظیمات

زبان انگلیسی

شما می توانید زبان پیام های نمایشگر را تنظیم کنید.

زبان های مختلف موجود است.

سختی آب

شما می توانید سطح نرم کننده آب را تنظیم کنید. به بخش “تنظیم نرم کننده آب” رجوع کنید.

۱۰ سطح موجود است.

مواد کمک شستشو

شما می توانید توزیعگر مواد کمک شستشو را فعال سازی یا غیرفعال کنید.

در تنظیمات کارخانه، خاموش می باشد

بلندی صدا

شما می توانید صدای همه سیگنال های صوتی را تنظیم کنید.

۵ سطح موجود است.

در سطح ۰، صدا قطع می باشد.

روشنایی

شما می توانید شدت نور نمایشگر را افزایش یا کاهش دهید.

۱۰ سطح موجود است.

تنظیمات کارخانه بر روی سطح ۱۰ قرار دارد.

کنتراست

شما می توانید کنتراست نمایشگر را افزایش یا کاهش دهید.

۱۰ سطح موجود است.

تنظیمات کارخانه بر روی سطح ۶ قرار دارد.

نمایشگر

۱-نوار کوچک، فرآیند برنامه شستشو را نشان می دهد.

۲-پیام ها: برنامه های شستشو، عملگر های اختیاری و فاز برنامه های مرتبط، در این بخش از نمایشگر نشان داده می شوند.

۳-علامت ها

علامت ها

DELAY START– هنگامی که تاخیر شروع تنظیم میشود و مادامیکه شمارش معکوس عمل میکند نمایش داده میشود.

EXTRA HEYGIENE– هنگامی که عملگر مربوطه و/ یا برنامه شستشوی INTENSIV PRO تنظیم می شود نمایش داده میشود.

MULTITAB– هنگامی که عملگر مربوطه تنظیم می شود نمایش داده می شود.

SOUND VOLUME– هنگامی که سیگنال های صوتی خاموش هستند (سطح ۰) نمایش داده می شود.

******************************************************

استفاده از دستگاه

روشن کردن برای اولین بار- تنظیم زبان نمایشگر

۱-دستگاه را روشن کنید.

۲-هنگامی که نمایشگر، عبارت LANGUAGE ENGLISH را نشان داد و کلمه ENGLISH شروع به چشمک زدن کرد، شما می توانید زبان فعلی را تایید کنید یا زبان را تغییر دهید.

      دکمه OK/ START را برای تایید فشار دهید.

      یکی از دکمه های مرورگر را برای انتخاب زبان دیگری فشار دهید و دکمه OK/ START را برای تایید فشار دهید.

۳-دکمه لغو را برای خارج شدن از منو فشار دهید.

به دستورالعمل های هر یک از مراحل روش کار رجوع کنید:

۱-بررسی کنید که تنظیمات نرم کننده آب با سختی آب در ناحیه شما همخوانی داشته باشد. در صورت لزوم، نرم کننده آب را تنظیم کنید.

۲-محفظه نمک را با نمک ظرف شویی پر کنید.

۳-توزیع گر مواد کمک شستشو را با مواد کمک شستشو پر کنید.

۴-کارد و چنگال و ظرف ها را درون دستگاه قرار دهید.

۵-برنامه شستشوی صحیح را برحسب نوع بار و میزان آلودگی انتخاب کنید.

۶-توزیع گر پاک کننده را با مقدار متناسب پاک کننده پر کنید.

۷-برنامه شستشو را آغاز کنید.

اگر شما تبلت های پاک کننده ترکیبی (“۳ در ۱”، “۴ در ۱”، “۵ در ۱” ) را استفاده می کنید، به “عملگر MULTITAB” رجوع کنید.

******************************************************

تنظیم نرم کننده آب

نرم کننده آب، کانی ها و نمک ها را از آب حذف می کند. کانی ها و نمک ها می توانند یک اثر بد بر عملکرد دستگاه داشته باشند.

مقیاس هایی هم ارز، سختی آب را اندازه گیری می کنند.

 • درجه های آلمانی (dH°)
 • درجه های فرانسوی (°TH)
 • mmol/l (میلی مول برای هر لیتر- واحد بین المللی برای سختی آب).
 • درجه های کلارک

نرم کننده آب را با سختی آب در ناحیه خود تنظیم کنید. در صورت نیاز، با محل تامین آب محل خود تماس بگیرید.

تنظیمات سختی آب

سختی آب

الکتریکی

دستی

Clarke

mmol/l

°TH

°dH

۱۰

(۱) ۲

۸۸- ۶۴

۱۲٫۵- ۹٫۱

۱۲۵-۹۱

۷۰- ۵۱

۹

(۱) ۲

۶۳- ۵۳

۹- ۷٫۶

۹۰- ۷۶

۵۰- ۴۳

۸

(۱) ۲

۵۲- ۴۶

۷٫۵- ۶٫۵

۷۵- ۶۵

۴۲- ۳۷

۷

(۱) ۲

۴۵-۳۶

۶٫۴- ۵٫۱

۶۴- ۵۱

۳۶- ۲۹

۶

(۱) ۲

۳۵- ۲۸

۵- ۴

۵۰- ۴۰

۲۸- ۲۳

(۱) ۵

(۱) ۲

۲۷- ۲۳

۳٫۹- ۳٫۳

۳۹- ۳۳

۲۲- ۱۹

۴

۱

۲۲- ۱۸

۳٫۲- ۲٫۶

۳۲- ۲۶

۱۸-۱۵

۳

۱

۱۷- ۱۳

۲٫۵-۱٫۹

۲۵- ۱۹

۱۴-۱۱

۲

۱

۵

۱٫۸- ۰٫۷

۱۸-۷

۱۰-۴

(۲) ۱

(۲) ۱

۱)پیش فرض کارخانه

۲)استفاده از نمک لازم نیست.

شما باید نرم کننده آب را به صورت دستی و الکترونیکی تنظیم کنید.

******************************************************

تنظیم دستی

صفحه مدرج سختی آب را موقعیت ۱ یا ۲ بچرخانید ( به جدول رجوع کنید)

******************************************************

تنظیم الکترونیکی

۱-به منوی گزینه (Option Menu) بروید.

۲-به قسمت تنظیمات (Setting) بروید.

۳-دکمه Ok/Start را برای تایید فشار دهید.

۴-به قسمت سختی آب (Water Hardness) بروید.

۵-دکمه Ok/Start را برای تایید فشار دهید.

۶-از دکمه های مرورگر برای تنظیم سطح نرم کننده آب استفاده کنید. به جدول مربوطه برای تنظیم سطح متناسب رجوع کنید.

۷-دکمه Ok/Start را برای تایید فشار دهید.

اگر نرم کننده آب به صورت الکترونیکی در سطح ۱ تنظیم شود، لامپ نشانگرنمک، خاموش باقی میماند.

******************************************************

استفاده از نمک ماشین ظرف شویی

این مراحل را برای پر کردن محفظه نمک انجام دهید:

۱-کلاهک را در جهت خلاف عقربه های ساعت برای بازکردن محفظه نمک بچرخانید.

۲-محفظه نمک را با ۱ لیتر آب پر کنید (تنها با عملیات اول انجام شود).

۳-از قیف برای پر کردن محفظه نمک با نمک استفاده کنید.

۴-نمک اطراف دهانه محفظه نمک را پاک کنید.

۵-کلاهک را در جهت عقربه های ساعت برای بستن محفظه نمک بچرخانید.

هنگامی که شما محفظه را با نمک پر می کنید آب از محفظه نمک بیرون میریزد.

هنگامی که محفظه نمک خالی شد، نمایشگر پیام “REFILL SALT” را نمایش می دهد. پیام هنگامی که یک برنامه شستشو عمل میکند نمایش داده نمی شود. بعد از اینکه شما محفظه نمک را پر کردید، پیام می تواند برای ساعاتی نمایش داده شود. این امر تاثیر نامطلوبی بر عملکرد دستگاه ندارد.

******************************************************

استفاده از مواد پاک کننده و کمک شستشو

استفاده از مواد پاک کننده

به منظور حفاظت از محیط زیست، بیش از مقدار تعیین شده از مواد پاک کننده استفاده نکنید. از توصیه های سازنده پاک کننده در زمینه بسته بندی پاک کننده پیروی کنید.

برای پر کردن توزیع گر مواد پاک کننده مراحل زیر را انجام دهید:

۱-دکمه رهایی (۲) را برای باز کردن سرپوش (۷) توزیع گر مواد پاک کننده فشاردهید.

۲-مواد پاک کننده را در توزیع گر (۱) قرار دهید.

۳-اگر برنامه شستشو یک فاز شستشوی اولیه را دارا می باشد، یک مقدار کم پاک کننده را در بخش داخلی درب دستگاه قرار دهید.

۴-اگر شما از تبلت های پاک کننده استفاده می کنید. تبلت ها را در فضای توزیع گر (۱) مواد پاک کننده قرار دهید.

۵-توزیع گر پاک کننده را ببندید. سرپوش را فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

مارک های مختلف مواد پاک کننده دارای زمان های انحلال مختلف می باشند. بعضی از تبلت های پاک کننده، نتایج مناسبی در طی برنامه های شستشوی کوتاه مدت، از خود نشان نمی دهند. هنگام استفاده از تبلت های پاک کننده از برنامه های شستشوی بلند مدت برای از بین بردن کامل مواد پاک کننده استفاده کنید.

استفاده از مواد کمک شستشو

مواد کمک شستشو، این امکان را فراهم می کنند تا ظرف ها را بدون خط یا لکه خشک کنید. توزیع گر مواد کمک شستشو به طور خودکار، مواد کمک شستشو را در طی فاز آخر شستشو اضافه میکند.

برای پر کردن توزیع گر مواد کمک شستشو مراحل زیر را انجام دهید:

۱-دکمه رهایی (۶) را برای باز کردن سرپوش (۵) توزیع گر مواد کمک شستشو فشاردهید.

۲-مواد کمک شستشو را در فضای توزیع گر مواد کمک شستشو(۳) بریزید. علامت “MAX“، ماکزیمم سطح را نشان می دهد.

۳-مواد کمک شستشوی ریخته شده را با یک پارچه جذب کننده تمیز کنید تا از تشکیل کف زیاد در طی برنامه شستشو ممانعت به عمل آورید.

۴-توزیع گر مواد کمک شستشو را ببندید. سرپوش را فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

******************************************************

تنظیم دوز مواد کمک شستشو

تنظیمات کارخانه : موقعیت ۳

شما می توانید دوز مواد کمک شستشو را بین موقعیت ۱ (کمترین دوز) و موقعیت ۴ (بیشترین دوز) تنظیم کنید.

انتخابگر مواد کمک شستشو (۴) را برای افزایش یا کاهش دوز بچرخانید.

هنگامی که توزیع گر مواد کمک شستشو خالی شد، نمایشگر یک پیام “REFILL RINSE AID” را نشان می دهد.

پیام هنگامی که یک برنامه شستشو در حال اجرا است نمایش داده نمی شود.

******************************************************

عملگر MULTITAB

عملگر MULTITAB برای تبلت های پاک کننده ترکیبی می باشد.

این تبلت ها، شامل عواملی نظیر مواد پاک کننده، کمک شستشو و نمک ماشین ظرف شویی می باشند. بعضی اجزای این تبلت ها می توانند شامل دیگر عوامل باشند.

بررسی کنید تا ببینید که این تبلت ها در زمینه سختی آب محل شما، قابل اعمال باشد. به دستورالعمل های سازنده در این زمینه رجوع کنید.

هنگامی که شما عملگر MULTITAB را تنظیم کردید، این عملگر روشن باقی می ماند تا شما آن را غیرفعال کنید.

عملگر MULTITAB، جریان نمک و مواد کمک شستشو را غیرفعال می کند.

عملگر MULTITAB، پیام های نمک و مواد کمک شستشو را غیرفعال می کند.

در صورتی که شما از عملگر MULTITAB استفاده می کنید مدت برنامه را می توان افزایش داد.

عملگر MULTITAB را قبل از شروع برنامه شستشو فعال سازی کنید.

شما نمی توانید عملگر MULTITAB را هنگامی که برنامه عمل می کند فعال سازی کنید.

برای فعال سازی عملگر Multitab

 • به منوی Option بروید و عملگر MULTITAB را فعال سازی کنید. به بخش “صفحه کنترل” رجوع کنید.

برای غیرفعال کردن عملگر Multitab و استفاده جداگانه از پاک کننده، نمک و مواد کمک شستشو

۱-به منوی Option بروید و عملگر Multitab را فعال سازی کنید.

۲-محفظه نمک و توزیع گر مواد کمک شستشو را پر کنید.

۳-تنظیمات سختی آب را در بالاترین سطح تنظیم کنید.

۴-برنامه شستشو را بدون ظرف انجام دهید.

۵-نرم کننده آب را با سختی آب در ناحیه خودتان تنظیم کنید.

۶-دوز مواد کمک شستشو را تنظیم کنید.

******************************************************

بارگذاری ظروف و کارد و چنگال

به ورقه ” مثال های بارگذاری های ProClean” رجوع کنید.

راهنمایی ها و نکات

به هیچ وجه از دستگاه برای تمیز کردن اشیائی که می توانند آب جذب کنند (برای مثال اسفنج یا لباس های خانگی) استفاده نکنید.

 • قبل از بارگذاری ظرف ها، کارد و چنگال ها این مراحل را دنبال کنید:

      غذاهای باقی مانده را خالی کنید.

      غذای سوخته شده باقی مانده را در ماهی تابه، نرم کنید.

 • هنگامی که شما ظرف ها، کارد و چنگال ها را بارگذاری می کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:

      اجسام توخالی (نظیر فنجان، لیوان و ماهی تابه) را با دهانه روبه پایین بارگذاری کنید.

      اطمینان حاصل کنید که آب در محفظه یا در قسمت عمیق جمع آوری نمی شود.

      اطمینان حاصل کنید که ظرفها، کارد و چنگال ها به یکدیگر گیر نکرده باشند.

      اشیاء کوچک را در سبد کارد و چنگال قرار دهید.

      قاشق ها را با دیگر کارد و چنگال ها مخلوط کنید تا از گیرکردن آنها به یکدیگر ممانعت کنید.

      اجسام را به گونه ای مرتب کنید که آب بتواند همه سطوح را شستشو دهد.

 • اجسام پلاستیکی و ماهی تابه های با پوشش نچسب، می توانند قطرات آب را نگهدارند.
 • اجسام سبک را در سبد بالایی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که اجسام حرکت نمی کنند.

******************************************************

برنامه های شستشو

برنامه

درجه آلودگی

نوع بارگذاری

توضیحات برنامه

عملگر EXTRA HYGIENE

AUTOMATIC 1)

همه درجه ها

ظروف سفالی، کارو چنگال، دیگچه و ماهی تابه

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C 45 یا °C70

۱ یا ۲ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

بله، با اثر

۳۰ MINUTES 2)

آلودگی معمول یا کم

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اصلی °C60

شستشو

بله، با اثر

INTENSIV PRO

به شدت آلوده

ظروف سفالی، کارو چنگال، دیگچه و ماهی تابه

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C70

۱ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

برنامه شستشو شامل عملگر EXTRA HYGIENE میباشد. لازم است که این عملگر را تنظیم کنید.

ENERGY 3)

آلودگی معمول

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C50

۱ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

بله، با اثر

۵۰ MINUTES

آلودگی کم

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اصلی °C55

۱ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

بله، با اثر

۴۵° GLASS

آلودگی معمول یا کم

ظروف سفالی ظریف و ظروف شیشه ای

شستشوی اصلی °C45

۱ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

بله، بدون اثر

PLATE WARMER

این برنامه ظرف ها را قبل از استفاده گرم می کند و یا گرد و غبار را از ظروفی که برای مدت طولانی استفاده نشده اند پاک می کند.

یک شستشوی گرم

بله، بدون تاثیر

PREWASH

این برنامه به ظرف ها یک شستشوی سریع می دهد تا از چسبیدن غذاهای مانده بر ظروف و بوی بد دستگاه ممانعت به عمل آورد.

با این برنامه پاک کننده استفاده نکنید.

یک شستشوی سرد

بله، بدون تاثیر

EXTRA SILENT4)

آلودگی معمول

ظروف سفالی، کارد و چنگال

شستشوی اولیه

شستشوی اصلی °C50

۱ شستشوی میانه

شستشوی پایانی

خشک کردن

بله، بدون اثر

۱-دستگاه به طور خودکار درجه حرارت و مقدار آب را تنظیم می کند که بستگی به این دارد که بارگذاری دستگاه چگونه است و درجه آلودگی چقدر است. طول مدت برنامه و میزان مصرف برنامه را می توان تغییر داد.

۲-هنگامی که شما بار سبکی را در اختیار دارید، این برنامه یک راه کار با صرفه جویی در زمان و با نتایج شستشوی مناسب ارائه می کند.

۳-جهت اطلاع از تست برنامه به ورقه ارائه شده برای داده های تست مراجعه کنید.

۴-این برنامه شستشو با صدای بسیار کمی کار می کند. پمپ در یک سرعت پایین برای رسیدن به ۲۵% سطح صدا به نسبت برنامه تعریفی کار می کند. به دلیل سطح پایین صدا، برنامه، مدت بیشتری به طول می انجامد. این برنامه شستشو را در زمان هایی که نرخ انرژی اقتصادی تر است استفاده کنید.

*************************************************************

مقادیر مصرف

برنامه (۱)

انرژی (kWh)

آب (لیتر)

AUTOMATIC

۰,۹ – ۱,۷

۸ – ۱۵

۳۰ MINUTES

۰,۸

۹

INTENSIV PRO

۱,۵ – ۱,۷

۱۳ – ۱۵

ENERGY

۰,۹ – ۱,۰

۹ – ۱۱

۵۰ MINUTES

۱,۰ – ۱,۱

۱۰ – ۱۱

۴۵° GLASS

۰,۸ – ۰,۹

۱۱ – ۱۲

PLATE WARMER

۰,۸

۴

PREWASH

۰,۱

۴

EXTRA SILENT

۱,۱ – ۱,۲

۹ – ۱۱

 1. نمایشگر ، طول مدت برنامه را نشان می دهد.

فشار و دمای آب، انواع مختلف منبع انرژی و مقدار ظروف می تواند این مقادیر را تغییر دهد.

*************************************************************

انتخاب و شروع یک برنامه شستشو

برای انتخاب و شروع یک برنامه شستشو:

۱-درب دستگاه را ببندید.

۲-دستگاه را روشن کنید.

۳-در صورت نیاز، Option را انتخاب کنید و به “Control Panel” رجوع کنید.

۴-یک برنامه شستشو را انتخاب کنید. به “برنامه های شستشو” رجوع کنید.

۵-دکمه OK/START را فشار دهید. برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

      اگر تاخیر شروع تنظیم شود، شمارش معکوس به طور خودکار شروع می شود. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید، برنامه شستشو به طور خودکار شروع می شود.

      اگر محفظه نمک و یا توزیع گر مواد کمک شستشو خالی شد، پیام های مربوطه بر روی نمایشگر نمایش داده می شود و دستگاه شروع به کار نمی کند. دکمه OK/START را دوباره فشار دهید تا برنامه شستشو را شروع کنید.

محفظه نمک و یا توزیع گر مواد کمک شستشو را هنگامی که دستگاه خالی است و قبل از شروع یک برنامه شستشو پر کنید.

اگر تاخیر شروع تنظیم شود، بازکردن درب دستگاه شمارش معکوس را متوقف می کند. هنگامی که شما درب را ببندید، شمارش معکوس از نقطه توقف ادامه می یابد.

******************************************************

متوقف کردن یک برنامه شستشو

 • بازکردن درب دستگاه

      برنامه شستشو متوقف می شود.

 • بستن درب دستگاه

      برنامه شستشو از نقطه توقف ادامه می یابد.

******************************************************

چگونگی لغو یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع

اگر یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع آغاز نشده باشد، شما می توانید انتخاب را تغییر دهید. هنگامی که یک برنامه شستشو یا تاخیر شروع عمل کند، امکان تغییر آن ممکن نیست. لازم است که برنامه شستشو یا تاخیر شروع را برای انجام انتخاب جدید لغو کرد.

هنگامی که شما تاخیر شروع را لغو کنید، این کار به طور خودکار برنامه شستشوی انتخابی را لغو می کند. شما باید برنامه شستشو را دوباره انتخاب کنید.

۱-دکمه لغو را فشار دهید.

۲-نمایشگر پیام لغو را تایید کنید “CONFIRM CANCEL” را نشان می دهد.

۳-دکمه OK/START را برای تایید فشار دهید.

اطمینان حاصل کنید که پاک کننده در فضای توزیع گر پاک کننده قبل از شروع یک برنامه شستشوی جدید وجود دارد.

******************************************************

پایان برنامه شستشو

 • دستگاه به طور خودکار متوقف می شود.
 • سیگنال های صوتی عمل می کند.

۱-نمایشگر پیام های “PROGRAM END” و “PLEASE SWITCH OFF” را نمایش میدهد.

 1. اگر محفظه نمک و یا فضای توزیع گر مواد کمک شستشو خالی باشند، پیام های مربوطه بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

۲-درب دستگاه را باز کنید.

۳-دستگاه را خاموش کنید.

۴-برای گرفتن نتایج بهتر خشک کردن، درب را برای چند دقیقه نیمه باز قرار دهید.

******************************************************

خاموش کردن خودکار

عملگر Auto Off، به طور خودکار دستگاه را ۱۰ دقیقه بعد از پایان برنامه شستشو خاموش می کند.

این عملگر کمک می کند تا مصرف انرژی کاهش یابد.

******************************************************

خارج کردن ظروف

 • قبل از خارج کردن ظروف از دستگاه، اجازه دهید که ظروف خنک شوند. ظروف گرم به سادگی آسیب می بینند.
 • ابتدا اجسام را از سبد پایینی و سپس از سبد بالایی خارج کنید.
 • این امکان وجود دارد که آب بر کناره ها و درب دستگاه وجود داشته باشد. فولاد ضد زنگ بسیار سریعتر از ظروف خنک می شود.

******************************************************

نگهداری و تمیز کردن

خارج کردن و تمیز کردن فیلتر ها

فیلتر های کثیف منجر به کاهش کیفیت شستشو می شود. اگرچه نگهداری در مورد این فیلتر ها تاثیر بسیار کمی دارد، اما ما توصیه می کنیم که شما در بازه هایی این فیلتر ها را بررسی و در صورت نیاز آنها را تمیز کنید.

۱-برای خارج کردن فیلتر (A)، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بپیچانید و آن را از فیلتر (B) خارج سازید.

۲-فیلتر (A) دو بخش دارد. برای باز کردن فیلتر، آنها را از هم جدا کنید.

۳-بخش ها را زیر آب به طور کامل تمیز کنید.

۴-دو بخش فیلتر (A) را کنار هم قرار دهید و فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که آنها به طور صحیحی بر هم سوار شده اند.

۵-فیلتر (B) را بردارید.

۶-به طور کامل فیلتر (B) را زیر آب تمیز کنید.

۷-فیلتر (B) را در محل اولیه خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که این فیلتر به طور صحیح تحت دو راهنما (C) قرار گرفته است.

۸-فیلتر (A) را در محل خود در فیلتر (B) قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که قفل شود بچرخانید.

*************************************************************

تمیز کردن بازوهای پاشنده

بازوهای پاشنده را باز نکنید. اگر سوراخ های بازوهای پاشنده، مسدود شده باشند، بخش های باقی مانده آلودگی را با یک میله نرم پاک کنید.

*************************************************************

تمیز کردن سطوح خارجی

سطوح خارجی دستگاه و صفحه کنترل را بایک پارچه نرم نمدار تمیز کنید. تنها از مواد پاک کننده خنثی استفاده کنید. از اجسام ساینده، سیم ظرف شویی یا حلال ها (برای مثال استون) استفاده نکنید.

*************************************************************

عیب یابی

دستگاه شروع به کار نمی کند یا در میانه کار متوقف نمی شود.

در ابتدا تلاش کنید تا یک راه کار برای مشکل (با رجوع به جدول) پیدا کنید. در صورتی که نتوانستید راه کاری بیابید، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نقص فنی

کد نقص

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

دستگاه با آب پر نمیشود

 • یک سیگنال صوتی عمل میکند.
 • نمایشگر پیام “OPEN THE TAP” را نمایش می دهد.

شیر آب بسته است

شیر آب را باز کنید

فشار آب بسیار کم است.

با منبع تامین آّب محل خود تماس بگیرید.

شیر آب مسدود شده است یا با رسوب آهک پوشیده شده است.

شیر آب را تمیز کنید.

فیلتر لوله ورودی آب مسدود شده است.

فیلتر را تمیز کنید.

اتصال لوله ورودی آب مشکل دارد.

اطمینان حاصل کنید که اتصال درست است.

لوله ورودی آب آسیب دیده است.

اطمینان حاصل کنید که لوله ورودی آب آسیب ندیده است.

دستگاه آب را تخلیه نمیکند.

 • یک سیگنال صوتی عمل می کند.
 • نمایشگر پیام “DRAIN BLOCKED” را نشان می دهد.

یک مانع در راه آب قرار دارد.

راه آب را باز کنید.

اتصالات لوله تخلیه آب مشکل دارد.

اطمینان حاصل کنید که اتصالات مشکل ندارد.

لوله تخلیه آب آسیب دیده است.

اطمینان حاصل کنید که لوله تخلیه آب آسیب ندیده است.

دستگاه Anti-flood عمل نمی کند.

 • یک سیگنال صوتی عمل می کند.
 • نمایشگر پیام “SERVICE CODE,30 ” را نشان می دهد.

شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نقص فنی

کد نقص

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

برنامه شروع نمیشود.

درب دستگاه باز است. نمایشگر پیام “PLEASE CLOSE DOOR” را نشان دهید.

درب را به طور کامل ببندید.

دوشاخه اصلی در محل آن قرار ندارد.

آن را در پریز اصلی وارد کنید.

فیوز در جعبه فیوز خانگی مشکل دارد.

فیوز را تعویض کنید.

تاخیر شروع تنظیم شده است.

اگر شما می خواهید تاخیر شروع را لغو کنید، به ” انتخاب و شروع یک برنامه شستشو” رجوع کنید.

بعد از بررسی، دستگاه را روشن کنید. برنامه از نقطه توقف ادامه می یابد.

اگر نقص فنی دوباره خود را نشان داد، با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید.

اگر نمایشگر کدهای خطای دیگری را نمایش داد، با مرکز خدمات دستگاه تماس بگیرید.

داده های لازم برای مرکز خدمات بر صفحه مشخصات موجود می باشد.

ما توصیه می کنیم که شما داده ها را در اینجا بنویسید:

مدل (MOD):

شماره محصول (PNC):

شماره سریال (S.N.):

عدم رضایت بخش بودن نتایج شستشو و نتایج خشک کردن

مشکل

دلیل احتمالی

راه کار احتمالی

ظرف ها تمیز نیستند

برنامه شستشوی انتخابی برای نوع بارگذاری و آلودگی قابل اعمال نبوده است.

اطمینان حاصل کنید که برنامه شستشو برای نوع بارگذاری و آلودگی قابل اجرا میباشد.

سبدها به طور صحیح بارگذاری نشده اند، آب به همه سطوح نمی رسد.

سبدها را به طور صحیح بارگذاری کنید.

بازوهای پاشنده نمیتوانند به راحتی بچرخند، چراکه ظروف به طرز ناصحیحی بارگذاری شده اند.

اطمینان حاصل کنید که طرز قرار گرفتن ظروف بارگذاری شده، انسداد بازوهای پاشنده را منجر نمی شود.

فیلتر ها تمیز نیستند و به طور صحیحی سوار و نصب نشده اند.

اطمینان حاصل کنید که فیلتر ها تمیز هستند و به طرز صحیح سوار و نصب شده اند.

مقدار پاک کننده کافی نبوده است.

اطمینان حاصل کنید که مقدار پاک کننده کافی است.

ذرات رسوب آهک بر ظروف وجود دارد

محفظه نمک خالی است.

محفظه نمک را با نمک ماشین ظرف شویی پر کنید.

تنظیمات نادرست نرم کننده آب

نرم کننده آب را تنظیم کنید.

کلاهک محفظه نمک به طور صحیح قرار داده نشده است.

اطمینان حاصل کنید که کلاهک محفظه نمک به طور صحیح بسته شده است.

خطوط، لکه های شیری، یا یک لایه آبی بر لیوان ها و ظروف وجود دارد

دوز مواد کمک شستشو بسیار بالا می باشد.

دوز مواد کمک شستشو را کاهش دهید.

لکه خشک قطرات آب بر لیوان ها و ظروف وجود دارد

دوز مواد کمک شستشو بسیار پایین است.

دوز مواد کمک شستشو را افزایش دهید.

مواد پاک کننده می تواند دلیل آن باشد.

یک مارک دیگر از مواد پاک کننده را استفاده کنید.

ظروف خیس هستند

شما یک برنامه شستشو بدون فاز خشک کردن یا با فاز خشک کردن کاهشی تنظیم کرده اید.

اجازه دهید درب برای دقایقی قبل از برداشتن ظروف، نیمه باز باقی بماند

ظروف خیس و تیره هستند

فضای توزیع گر مواد کمک شستشو خالی است.

فضای توزیع گر مواد کمک شستشو را با مواد کمک شستشو پر کنید.

عملگر MULTITAB روشن می باشد. (توزیع گر مواد کمک شستشو به طور خودکار خاموش است).

توزیع گر مواد کمک شستشو را فعال سازی کنید. به بخش “چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو ” رجوع کنید.

چگونگی فعال سازی توزیع گر مواد کمک شستشو

 • به منوی Option بروید و توزیع گر مواد کمک شستشو را فعال سازی کنید. به بخش “صفحه کنترل” رجوع کنید.

*************************************************************

داده های فنی

ابعاد

عرض

۵۹۶ میلی متر

ارتفاع

۸۵۰ میلی متر

عمق

۶۲۵ میلی متر

فشار منبع آب

مینیمم

۰٫۵ بار (۰٫۰۵ مگا پاسکال)

ماکزیمم

۸ بار (۰٫۸ مگاپاسکال)

منبع آب (۱)

آب سرد یا آب گرم

ماکزیمم ۶۰ درجه سانتی گراد

ظرفیت

تنظیمات مکان

۱۲

۱) لوله ورودی آب را به شیر آب با یک دندانه ¾ اینچ متصل کنید.

صفحه مشخصات بر روی لبه داخلی درب دستگاه، داده های اتصالات الکتریکی را نشان میدهد.

اگر آب گرم از منابع جایگزین انرژی حاصل می شود، (برای مثال صفحات خورشیدی، صفحات فتو ولتائیک و انرژی باد)، از یک منبع آب گرم برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنید.

*************************************************************

نگرانی های محیطی

این علامت بر روی محصول یا بسته بندی آن نشان دهنده این است که این محصول نباید به عنوان زباله خانگی تلقی گردد. در عوض باید به محل جمع آوری مناسبی برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی انتقال داده شود. با حصول اطمینان از اینکه این محصول دیگر قابل استفاده نمیباشد، شما کمک خواهید کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محیط و سلامتی بشر اجتناب گردد، که می تواند در غیر این صورت با جابجایی نامناسب زباله از این محصول بوجود آید. برای کسب اطلاعات جزئی تر پیرامون نحوه بازیافت این محصول، لطفا با شهرداری محل خود، سرویس دفع زباله خانگی خودتان یا فروشگاهی که این محصول را خریداری کرده اید تماس بگیرید.

موادی که با علامت نشانه گذاری شده اند قابل بازیافت می باشند. بسته بندی ها را در محفظه های مخصوص برای بازیافت آنها قرار دهید.

*************************************************************

دستورالعمل های نصب

نصب

نصب زیر یک ظرف شویی

دستگاه را در مجاورت شیر آب و فاضلاب قرار دهید.

برای نصب این دستگاه زیر یک واحد ظرف شویی یا دکور آشپزخانه، میز کار بالایی دستگاه را بردارید.

اطمینان حاصل کنید که ابعاد فضای موجود با ابعاد نشان داده شده در تصویر همخوانی دارد.

*************************************************************

چگونگی برداشتن میز کار بالایی دستگاه

۱-پیچ های پشتی را باز کنید (۱).

۲-میزکار بالایی را از پشت دستگاه باز کنید (۲).

۳-میزکار را بالا آورده و آن را روی شیار های جلویی حرکت دهید (۳).

۴-از پایه های قابل تنظیم برای تنظیم سطح دستگاه، استفاده کنید.

۵-دستگاه را زیر کابینت آشپزخانه نصب کنید. لوله های آب را در طی نصب فشرده یا خم نسازید.

*************************************************************

تنظیم سطح تراز دستگاه

انتخاب صحیح سطح تراز دستگاه، اجازه می دهد تا درب به طور صحیحی بسته و محکم شود.

با انتخاب یک سطح ناصحیح، درب دستگاه به کناره های کابینت گیر می کند.

پایه های قابل تنظیم را برای تراز کردن دستگاه شل یا سفت کنید.

*************************************************************

اتصالات تخلیه آب

لوله تخلیه آب را به قسمت های زیر متصل کنید.

 • لوله تخلیه را به توپی ظرف شویی متصل کنید و آن را زیر سطح کار بچسبانید. این کار از بازگشت فاضلاب از راه آب به درون دستگاه ممانعت میکند.
 • لوله تخلیه را به یک Stand pipe با منفذ هوا متصل کنید. قطر داخلی باید حداقل ۴ سانتی متر باشد.

درپوش راه آب را هنگامی که دستگاه آب را تخلیه می کند بردارید تا از بازگشت آب به درون دستگاه ممانعت شود.

طول لوله تخلیه نباید بزرگتر از ۲ متر باشد. قطر داخلی نباید کوچکتر از قطر لوله باشد.

در صورتیکه شما لوله تخلیه آب را به توپی در زیر ظرف شویی متصل می کنید باید غشاء پلاستیکی را بردارید (A). اگر شما غشاء را بر ندارید، غذاهای باقی مانده می توانند منجر به یک انسداد در توپی لوله تخلیه شوند.

یک دستگاه ضامن از بازگشت آب به درون دستگاه ممانعت می کند. اگر، توپی ظرف شویی یک شیر یکطرفه داشته باشد، می تواند منجر به تخلیه دستگاه به صورت نامناسبی گردد. در این صورت باید شیر یک طرفه را بردارید.

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162