راهنمای تعمیر جاروبرقی

washing-1

راهنمای در منزل به زبان ساده

 

در ادامه نحوه رفع و توضیح داده شده و این مطلب با فرض بر این بوده که شما در زمینه برق و الکترونیک اطلاعات اولیه را دارا می باشید و یا به اصطلاح دست به اچار هستید .

در هر مرحله از یا اگر از انجام کاری مطمئن نیستید اقدام به نکنید چه بسا که کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت نکات یا اشنایی با برق به عهده خودتان خواهد بود و نویسنده مسوول نیست .

 

 – برای تعمیر رعایت نکات الزامی است پس قبل از دست زدن به بخشهای الکترونیکی برق دستگاه را قطع کنید .

 – – لباسشویی روشن نمی شود :

   1 – پریز برق را چک کنید 

  2 – دوشاخه برق را کنترل کنید اگر بر روی آن فیوز قرار دارد چک شود در صورتی که از تبدیل سه به دو استفاده می کنید ؛ تبدیل را کنید .

 

 – – دکمه  استارت یا شروع برنامه کار نمی کند : 

درب دستگاه بسته نیست .

کودک فعال است 

مربوط به در چک شود .

قلاب در را چک کنید .

 

 – – ماشین لباسشویی آب گیری نمی کند :

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵