راهنمای فارسی ماشین لباسشویی آاگ 74850-74950

 

 

 

1:  انتخاب برنامه

2: انتخاب دما

3: انتخاب دور خشک کن وحالت شستشوی شبانه

4: کلید تنظیمات

5: کلید تایید

6: کم کردن زمان شستشو

7: نمایشگر

8: توقف و شروع مجدد

9: تنظیم شروع شستشو با تاخیر

 

 

 

مدل های مشابه :

 

 مدل PNC English User Manuals دفترچه برنامه ایپرام نقشه ها
 L74950  91452660100  Download EN PDF (1626 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950  91452660102  Download EN PDF (1626 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950  91452661400  Download EN PDF (1014 KB) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950  91452661401  Download EN PDF (1038 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950  91452662000  Download EN PDF (1009 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950  91452662001  Download EN PDF (1009 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950A  9145266240  Download EN PDF (3280 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950A  91452662400  Download EN PDF (3280 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950A  91452662402  Download EN PDF (3280 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا) (فقط اعضا)
 L74950A  91452665900  Download EN PDF (3304 Kb) (فقط اعضا) (فقط اعضا)

(فقط اعضا)

 

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵