سنسور کثیفی

dishwasher Turbidity Sensor

این سنسور در مسیر گردش آب ظرفشویی قرار داشته و میزان کثیفی آب را تشخیص می دهد .

با دانستن این که در هر گردش آب چقدر آب کثیف شده است برد می تواند زمان و قدرت شستشو را مدیریت کند .

 

 

طرز کار :

این سنسور از یک فرستنده نور با فرکانس مشخص و یک گیرنده تشکیل شده است .

به تابش نور و عبور آن از آب با برخورد به ناخالصی های داخل آب شکل موج تغییر می کند .

میزان اختلاف فاز و تغییرات موج ارسالی مشخص کننده میزان کثیفی است .

 

 

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط