فر داتیس مدل D-F 644

D-F-644-B

 • فر برقي
 • مجهز به
 • قابليت برنامه دادن به صورت مكانيك
 • 8 كاره
 • يخ زدايي
 • توربوفن
 • ديواره كاتاليك
 • جوجه گردان
 • 61 ليتر
 • ريل تلسكوپيك
 • داراي دو عدد سيني لعابي
 • سطح انرژي A
 • داراي نور آبي در كنار ولومها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فر داتیس ، فربرقی داتیس ، فرتوکار داتیس ، فر ، راهنمای فر ، طرز استفاده از فر ، تعمیرفرداتیس ، تعمیر فربرقی داتیس ، تعمیر فر برقی ، تعمیر فر ، تعمیرگاه داتیس ، تعمیرگاه مجاز داتیس ، تعمیرگاه مرکزی داتیس ، تعمیر لوازم خانگی داتیس ، راهنمای فارسی فر ، تعمیرگاه مرکزی ، اشپزخانه

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵