فیلتر HEPA


  نسل جدید فیلتر های ضد آلرژی برای جاروبرقی مطابق استاندارد NSF و تکنولوژی نانو ساخته شده است

که در برند های اروپایی به چشم می خورد .(آاگ الکترولوکسبوش – فیلیپس )

  –  اگر جاروبرقی شما مجهز به این فیلتر است هر دو ماه یکبار آنرا در خلاف جهت نصب و بیرون از خانه تمیز کنید.

  – هیچوقت این فیلتر را در معرض آب قرار ندهید (رطوبت خاصییت آنرا از بین می برد).

فیلتر HEPA

– عمر مفید آن از یک تا دو سال بستگی به شرایط استفاده متفاوت است.

  – اگر می خواهید گردغبار های آلرژی زا در زمان جارو کشیدن در فضای اتاق پخش نشود حتما از این فیلتر اسفاده کنید (قطعه اصلی).

  – وجود این فیلتر ممکن است بر کارکرد جاروبرقی تاثیر بگزارد (ممکن است بیشتر گرما تولید کند).

  – تعویض به موقع و جنس مرغوب به  افزایش عمر موتور کمک می کند .

نحوه تمیز کردن :

برای تمیز کردن فیلتر های هپا بهترین راه فشار هوا است .

اگر دسترسی به باد فشار قوی دارید براحتی می توان آن را تمیز کرد .

در غیر این صورت تکاندن از طرف داخل باعث خارج شدن گرد غبار می شود .

به هیچ عنوان با آب فیلتر را نشویید .

 

هپا فیلتر جاروبرقی بوشهپا فیلتر جاروبرقی بوش

فروش بوش

قیمت برای جاروبرقی بوش

تعمیرگاه و نمایندگی های جاروبرقی بوش

لوازم جانبی جاروبرقی بوش

تعمیر جاروبرقی بوش


هپا فیلتر جاروبرقی فیلیپس

هپا

فروش فیلیپس

قیمت برای جاروبرقی فیلیپس

تعمیر جاروبرقی فیلیپس


هپا فیلتر جاروبرقی سامسونگ

هپا

فروش سامسونگ

قیمت برای جاروبرقی سامسونگ

لوازم جانبی جاروبرقی سامسونگ

سامسونگ

تعمیرگاه مجاز جاروبرقی سامسونگ

نمایندگی جاروبرقی سامسونگ

پاکت جاروبرقی سامسونگ


فیلتر هپا جاروبرقی الکترولوکس جاروبرقی الکترولوکس

فروش الکترولوکس

قیمت برای جاروبرقی الکترولوکس

لوازم جانبی جاروبرقی الکترولوکس

الکترولوکس

تعمیرگاه مجاز جاروبرقی الکترولوکس

نمایندگی الکترولوکس

پاکت جاروبرقی الکترولوکس

خرید فیلتر جاروبرقی فیلیپس

فیلتر جاروبرقی الکترولوکس

جاروبرقی سامسونگ

قیمت  جاروبرقی

لوازم جانبی جاروبرقی فیلیپس

کیسه جاروبرقی فیلیپس

کیسه دائمی جاروبرقی فیلیپس

جاروبرقی فیلیپس

جاروبرقی الکترولوکس, فیلتر جاروبرقی بوش , , , , ,, جاروبرقی فیلیپس, جاروبرقی الکترولوکس, هپا فیلتر جاروبرقی بوش, هپا , هپا ,هپا , هپا

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط