ماشین لباسشویی بوش

 

 

 

  ماشین شامل بورد و مکانیک و اشکالات میباشد.

  شامل دوقلو،  هیدوستات ماشین لباسشویی،  شیر الکتریکی ماشین لباسشویی، تعمیر تایمر ماشین لباسشویی و باز نشدن در ماشین لباسشویی میباشد.

 

 

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵