مخزن مایع یا روغن جلادهنده

 

در سیستم شستشوی بسته ماشین ظرفشویی روش های متداولی برای خشک کردن وجود دارد .

در طی ۵۰ سال گذشته ظرفشویی تغیرات زیادی کرده است تا بتواند تمامی ظروف را بدون مشکل شسته  و خشک کند .

در ظرفشویی های بوش از روش تبرید برای خشک کردن استفاده می شود .

این روش برای تکمیل فرایند خشک کردن به روغن جلادهنده نیاز دارد .

روغن جلادهنده در شروع سیکل خشک کردن بر روی ظروف پاشیده شده و آنها را لیز می کند

تا بعد از تبدیل بخار مایعات به قطرات بزرگتر تبدیل شده و  از روی ظروف سر خورده و جدا شود .

مایع جلادهنده در مخزن مخصوص ریخته می شود و قالبا این مخزن با مخزن شوینده در یک جا قرار دارند .

میزان پاشش روغن و دریچه ریختن مایع یکی بوده و در تنظیم آن باید دقت کنید .

مقدار روغن جلادهنده از ۱ تا ۵ مدرج شده است و قابل تنظیم است .

اگر ظروف خوب خشک نمی شوند مقدار مایع را بیشتر کنید .

اگر ظروف شما لک دارد مقدار آن را کم کنید.

روغن کمترین میزان مصرف در مواد مصرفی ظرفشویی را دارد پس از ، خرید بیش از اندازه خودداری کنید .

روغن جلادهنده سالی یک باز باید پر شود و تاریخ انتقضاء آنها کمتر از ۱۵ ماه است .

در ماشین ظرفشویی های بوش از روغن فینیش اورجینال استفاده کنید .

در ماشین ظرفشویی های بوش سنسور مخصوص برای مخزن مایع در نظر گرفته شده .

در صورت اتمام مایع جلادهنده علامت زیر نمایش داده می شود .

نحوه ریختن مایع جلادهنده در ظرفشویی :

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط