موتور لباسشویی

Main-Drive-Motor-00666422

 

در های اتوماتیک از دور متغیر استفاده می شود .

در مدل های قدیمی تر دارای چند دور بود و برای شستشو یا خشک کن دو سیم پیچ مجزا وجود داشت .

در زمان شستشو دور ۵۰ تا ۸۰ دور در دقیقه به صورت چپ یا راست فعال می شد .

و در زمان خشک کن دور دوم موتور فعال می شد .

 

motor-1

 

 

در مدل های جدید موتور های شبه سه فاز و اینورتوری دور موتور از صفر تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه توسط برد قابل کنترل است .

در ساختمان موتور ای هم در قسمت انتهایی وجود دارد که دور موترو را به برد گزارش می دهد .

 

خرابی های مربوط به موتور :

لباسشویی چپ و راست برای شستشو را می زند اما دور خشک کن نمی رود . خرابی دور تند

لباسشویی خشک کن را انجام می دهد اما شستشو را انجام نمی دهد .  خرابی دور شستشو

موتور در زمان شروع به حرکت حالت ضربه زدن داشته و نمی تواند بچرخد .  خرابی تاکومتر

لباسشویی بدون لباس می چرخد اما با لباس چرخش انجام نمی شود .  خرابی زغال ها یا آرمیچر

 

محل قرار گرفتن موتور لباسشویی و   آن :

موتور لباسشویی در پایین ترین قسمت دیگ به کمک تسمه به پولی بزرگ متصل است که از پشت دستگاه قابل رویت است .

برای یا باز کردن موتور باید  تسمه را جدا کرده و سپس پیچ های نگهدارنده که قالبا به صورت خار قفلی است آزاد کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب تصادفی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵