X

هواگیری قهوه ساز

در تمامی قهوه ساز های اتوماتیک و نیمه اتواماتیک از پمپ آب استفاده شده است .

این پمپ از نوع سوپاپ ی بوده و آب را با فشار به قسمت دمکن منتقل می کند .

بزرگترین ضعف این نوع سیستم ها گرفتن هوا است .

در صورتیکه در داخل پمپ آب نباشد پمپ قادر به میک زدن آب نیست .

این مشکل زمانی رخ می دهد که برای اولین بار دستگاه راه اندازی می شود یا برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نشده باشد .

برای رفع مشکل باید مخزن آب را پر آب گرم کرده و بعد از نیم ساعت شروع به آبگیری کنید . برنامه آب جوش یا آبکشی

در صورتیکه آبگیری انجام نشد چندبار مخزن را بیرون آورده و دوباره جا بزنید .

هواگیری دستگاه اسپرسو

تعمیر اسپرسو ساز نوا

اموزش تعمیر دستگاه اسپرسو

آموزش سرویس دستگاه اسپرسو

رسوب زدایی اسپرسو ساز

آموزش تعمیرات دستگاه اسپرسو

تعمیر قهوه ساز دلونگی

خرابی دستگاه اسپرسو

اجزای دستگاه اسپرسو

قطعات دستگاه اسپرسو

آموزش سرویس دستگاه اسپرسو

خرابی دستگاه اسپرسو

راه اندازی دستگاه اسپرسو

رسوب زدایی اسپرسو ساز

تعمیر اسپرسو ساز نوا

قطعات دستگاه اسپرسو ساز

مطالب تصادفی