هیدروستات

چگونگی عملکرد :

هیدروستات به لاتین Pressure Switch Water Leve وضیفه گزارش سطح آب را در لباسشویی و ظرفشویی دارد .

این قطعه در برند ها و مدل های مختلف تنوع زیادی دارد .

با توجه به مدل ها ممکن است این قطعه چند وظیه را همزمان انجام دهد .

ساختمان هیدروستات :

 

هیدروستات به کمک یک شیلنگ به کف لباسشویی یا ظرفشویی متصل شده است .

خود هیدروستات در بالاترین قسمت قرار دارد .

با ورود آب به داخل دستگاه هوای داخل شیلنگ رابط به دیافراگم داخل هیدروستات فشار می آورد .

با تغییر این پرده دیافراگ کنتاکتور فعال می شود .

کنتاکتور می تواند مانند میکروسویچ حالت نرمال آوپن یا کلوز را اکتیو کند .

در مدل های الکترونیکی به کمک هسته مغناطیسی میزان تغییرات پرده قابل اندازه گیری است .

مقدار آب وارد شده  -> تغییرات دیافراگم -> تغیرات حوزه مغناطیس و ولتاژ خروجی نسبت مستقیم دارد .

در نتیجه می توان مقدار آب وردی را محاسبه کرد .

 

مدل های مکانیکی و سه فیش :

در این مدل هیدروستات فقط می تواند میزان آب را در داخل دیگ تا یک ظرفیت مشخص تشخیص دهد .

در داخل تمامی هیدروستات ها پرده دیافرگمی وجود دارد که با فشار ایجاد شده توسط آب کنتاکت مقابل را فعال می کند .

در مدل های ساده هیدروستات فقط وجود آب را تایید می کند .

اما نمی تواند مقدار دقیق آن را مشخص کند .

با سری کردن این قطعه و سایر مدارات از المنت هم محافظت می شود .

 

مدل های مکانیکی و چند فیش :

مدل گسترش یافته مدل قبلی است که ویژگی های زیر به آن اضافه شده است .

آبگیری بیش از حد

مدیریت المنت که بدون آب روشن نشود .

 

مدل های الکترونیکی و آنالوگ :

در این مدل هیدروستات ها مقدار فشار وارد شده به دیافراگم با دقت تقریبی به صورت ولتاژ ۰ تا ۵ ولت به برد ارسال می شود .

ولتاژ ۰ ولت یعنی آب وجود ندارد .

و ۲ ولت مقدار آب مناسب است .

بیش از ۲ ولت آبگیری بیش از حد انجام شده .

 

آیا می توان حجم آب داخل لباسشویی را کم یا زیاد کرد ؟

جواب : بله فقط در برخی مدل ها

در برخی مدل در انتهای هیدروستات پیچ تنظیمی وجود دارد که برای کالیبره کردن آب و ولتاژ خروجی در نظر گرفته شده است .

با گردش این پیچ در جهت عقربه ساعت آبگیری بیشتر می شود .

 

هیدرواستات

آیا می توان حجم آب داخل ظرفشویی را کم یا زیاد کرد ؟

جواب : خیر !

در ماشین ظرفشویی نمی توان مقدار آب را دستکاری کرد .

 

 

 

 

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط