پودر در جاپودری یا روی در باقی می ماند

Rate this post

 چرا مقداری از پودر یا قرص در جاپودری یا روی درب ماشین ظرفشویی باقی می ماند و به طور کامل حل نمی شود ؟

– یکی از ظروف مانع باز شدن در محفظه پودر شده است (زمانی که در ظرفشویی را می بندید مقابل جاپودری را چک کنید ظرف در آنجا نباشد )

 تاریخ انقضای پودر شستشو  یا قرص گذشته است و یا تقلبی می باشد و در محل آن سفت شده است .
سیستم مکانیکی بازکننده در جاپدری معیوب است .

بازوی آب فشان به ظروف برخورد می کند و حرکت آن متوقف شده است .

بوبین مربوط به جاپودری سوخته است .
حالت مولتی تب یا حالت شستشو با قرص فعال نشده است .
جا پودر در زمان ریختن پودر مرطوب بوده و پودر در جاپودری سفت شده است .
مجاری بازوی آب افشان مسدود شده است .
المنت دستگاه خراب است .
از برنامه شستشوی مناسب استفاده نشده است .

نوصیه های تجربی :

از پودرهای پیشنهادی برند ماشین ظرفشویی خود استفاده کنید .

به تاریخ مصرف شوینده در زمان خرید توجه کنید .

از ژل مخصوص شستشوی ماشین ظرفشویی و قرص کوانتوم به صورت ترکیبی استفاده کنید .

 

مطالب تصادفی

مطالب مرتبط

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

22676638