دسته: جنرال الکتریک

PSF29VHX-2

تعمیرساید بای ساید مدل PSF29VHX

تعمیرساید بای ساید مدل PSF29VHXRate this post     مدل  PSF29VHX ساخت مکزیک تحت لیسانس امریکا توان مصرفی ۸۹۸   کیلووات ساعت در سال رده انرژی A حداکثر صدا ۵۰  دسی بل ابعاد ارتفاع ۱۷۷ ...

PSE29NHWCSS-1

تعمیر ساید بای ساید مدل PSE29NHWCSS

تعمیر ساید بای ساید مدل PSE29NHWCSSRate this post   مدل  PSE29NHWCSS ساخت مکزیک تحت لیسانس امریکا توان مصرفی ۸۹۸   کیلووات ساعت در سال رده انرژی A حداکثر صدا ۵۰  دسی بل ابعاد ارتفاع ۱۷۷ ...

MSM29LHT-1

تعمیر ساید بای ساید مدل PSE29NHWCSS

تعمیر ساید بای ساید مدل PSE29NHWCSSRate this post مدل  MSM29LHT ساخت مکزیک تحت لیسانس امریکا توان مصرفی ۵۲۶ کیلووات ساعت در سال ابعاد ارتفاع ۱۷۷  – عرض ۹۱  – عمق  ۷۷  سانتی متر برق...

PSE25VGX-1

تعمیرساید بای ساید مدل PSE25VGX

تعمیرساید بای ساید مدل PSE25VGXRate this post     مدل  PSE25VGX ساخت مکزیک تحت لیسانس امریکا توان مصرفی ۵۲۶ کیلووات ساعت در سال ابعاد ارتفاع ۱۷۷  – عرض ۹۱  – عمق  ۷۷  سانتی متر...

GSE30VHB-2

تعمیرساید بای ساید مدل GSE30VHB

تعمیرساید بای ساید مدل GSE30VHBRate this post   مدل  GSE30VHB ساخت مکزیک تحت لیسانس امریکا توان مصرفی ۵۲۶ کیلووات ساعت در سال ابعاد ارتفاع ۱۷۷  – عرض ۹۳  – عمق  ۸۵ سانتی متر برق...۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

۷۷۸۹۲۵۵۹

مشاوره تعمیر