دسته: دلونگی Delonghi

delonghi-logo

ECAM-22.110-SB 0

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز دلونگی ECAM 22.110 SB

  برندها : بوش, دلونگی Delonghi, آاگ مطالب تصادفی اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز دلونگی ESAM 6620 اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز دلونگی EC145 قهوه ساز و اسپرسو ساز آاگ مدل PE 4520M (2)...۷۷۸۹۲۵۵۹

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵