2018-10-02

ارور f4e0 در فر آریستون : در چه صورت خطای f4e0 در فر های آریستون نمایش داده می شود . این خطا مربوط به خرابی ایپرام برد اصلی بوده و باید ضمن تعویض دوباره پروگرم شود .                        …

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162