2018-09-14

ارور های لباسشویی آریستون ماشین لباسشویی های آریستون به چند صورت خطا ها را نمایش می دهند . مدل های دارای نمایشگر - مدل های دارای ال ای دی افقی یا عمودی - تر تیب و نوع روشن شدن ال ال دی ها بیانگر یک خطاست . در…

2018-09-08

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162