2018-09-08

تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator ایتالیا رفع اشکال و علت خطای E35   خطا مربوط به هیدروستات بوده و قالبا سطح آب در زمان آبگیری یا تخلیه بدرستی توسط برد کنترل تشخیص داده نمی شود . نحوه تعمیر و رفع اشکال : شیلنگ هیدرستات چک شود . اتصالات هیدروستات از نظر…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162