تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator خطای E35

تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator خطای E352 (40%) 1 vote[s] تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator ایتالیا رفع اشکال و علت خطای E35   خطا مربوط به هیدروستات بوده و قالبا سطح آب در زمان آبگیری یا تخلیه بدرستی...