نحوه ریست ارورهای لباسشویی مجیک برای ریست کردن لباسشویی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱ - درب لباسشوئیی را ببندید . ۲ - دکمه های  spinspeed  - function  را سه بار پشت سر هم با فاصله یک ثانیه ای فشار دهید . ۳ - در صورت درستی…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162