ارور cl ماشین لباسشویی پاکشوما
2018-10-13

[wp-review] ارور cl ماشین لباسشویی پاکشوما دکمه ها از کار افتاده و با فشار هر کلید صدای بوق شنیده شده و علامت cl نشان داده می شود . در این حالت لباسشویی هیچ فرمانی نمی گیرد . این پیغام یک هشدار اخباری بوده و بخاطر قفل کودک است . در…

2018-10-13

ارور pe لباسشویی پاکشوما در چه صورت ارور pe در لباسشویی های پاکشوما رخ می دهد ؟ در لباسشویی های اتوماتیک قطعه ای به نام هیدروستات وظیفه کنترل سطح آب را دارد . این قطعه از ابتدای برنامه فعال شده و سطح آب را به برد گزارش می دهد…

2018-09-14

تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E10 در صورت آبگیری بیش از حد نرمال در لباسشویی های پاکشوما این خطا رخ می دهد برای برطرف کردن آن مراحل زیر را دنبال کنید : شیر برقی مسیر آب را بدرستی نمی بنددد . هیدروستات خراب است . برد ایراد دارد .…

2018-09-14

ارور های لباسشویی پاکشوما : E10 آب بیش از زمان مورد نیلز جریان دارد E11 مقدار آب در وضعیت های Pause / Error / Prewash / Start بیش از اندازه مجاز است E12 پیشگیری از سرریز شدن آب E20   مدار پمپ ایراد پیدا کرده است E21 درب لباسشویی…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162