ارور cl ماشین لباسشویی پاکشوما

[wp-review] ارور cl ماشین لباسشویی پاکشوما دکمه ها از کار افتاده و با فشار هر کلید صدای بوق شنیده شده و علامت cl نشان داده می شود . در این حالت لباسشویی هیچ فرمانی نمی گیرد...