2018-11-06

مدل : ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۴۵۱ - ۱۴۵۲ - DWD 1453 DWD 1041 - 1042 - 1043 - 1241 - 1242 - 1243 - 1441 - 1442 - 1443 راهنمای لباسشویی سامسونگ ۱- power روشن و خاموش ۲- Start/Pause …

2018-04-30

E16  درب دستگاه باز است_ میکرو سوئیچ عمل نمیکند E17  زمان آبگیری بیش از حد معمول_بسته بودن شیر آب_ خرابی اکوا E18  پمپ تخلیه مسدود است E19  زمان گرم کردن آب بیش از اندازه_ ضعف ولتاژ_ خرابی المنت E20  المنت_ NTC سنسور E23  خرابی اکوا استاپ_ بسته بودن…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162