2019-01-14

دیگ لباسشویی دیگ لباسشویی مخزن اصلی لباسشویی است که لباس ها در داخل آن ریخته شده و با مدیریت برد شسته می شود .   دلایل خراب شدن دیگ و راه هایی برای افزایش عمر دیگ : پیشگیری همیشه بهتر از درمان است . در زمان حمل نقل…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162