2019-01-23

در چه صورت ممکن است برد لباسشویی شما اصطلاحا بسوزد ؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که لباسشویی تا همین دیروز به خوبی کار می کرده اما یک دفعه خاموش شده است . به ناچار با تکنسین یا نمایندگی تماس گرفته و پس از مراجعه تکنسین…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162