برچسب: قطعات ماکروفر

لامپ مگنترون یا امواج

این مقاله شامل موارد زیر است : ساختمان و تاریخچه طرز کار نحوه راه اندازی و انواع روش ها انواع لامپ مگنترون نکات ایمنی سیم کشی تعمیر مایکروویو و عیب یابی اولیه مراکز و...

فن مگنترون

  سایر پست ها در قطعات لوازم خانگی مطالب تصادفی مجموعه سینی کف گرد و حلقه گرد ماکروویو موتور کف گرد ماکروویو سینی گردون لامپ امواج ماکروویو (مگنترون) لامپ مگنترون یا امواج لامپ مگنترون

مجموعه سینی کف گرد و حلقه گرد ماکروویو

در ماکروویو های امواج مستقیم امواج مغناطیسی مانند نور به صورت مستقیم تابش می شود . سایر پست ها در قطعات لوازم خانگی مطالب تصادفی فن مگنترون موتور کف گرد ماکروویو سینی گردون لامپ...

موتور کف گرد ماکروویو سینی گردون

در ماکروویو های امواج مستقیم امواج مغناطیسی مانند نور به صورت مستقیم تابش می شود . سایر پست ها در قطعات لوازم خانگی مطالب تصادفی لامپ امواج ماکروویو (مگنترون) مجموعه سینی کف گرد و...

magnetron (1)

لامپ مگنترون

سایر پست ها در قطعات لوازم خانگی مطالب تصادفی موتور کف گرد ماکروویو سینی گردون مجموعه سینی کف گرد و حلقه گرد ماکروویو لامپ مگنترون یا امواج لامپ امواج ماکروویو (مگنترون) فن مگنترون۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162