برچسب: لباسشویی سامسونگ

element-seramici

المنت های سرامیکی

المنت های سرامیکی گرم کننده های سرامیکی از انباشته شدن مواد کلسیمی که باعث مصرف بیشتر برق می شوند، جلوگیری می کند . برای حل کردن این رسوبات کلسیمی در گرم کننده های معمولی...۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162