تخلیه آب در لباسشویی آخر هر برنامه و یا پایان سیکل شستشو انجام می شود . پس از ورود آب داخل لباسشویی و انجام شستشو آب تمامی کثیفی لباس ها را در خود جمع کرده و باید تخلیه شود . در تمامی مدل و برند ها تقریبا تخلیه…

۰۹۱۲۲۸۵۰۴۴۵

88420162